Flash Kartdan Chip Off Metodu ilə Bərpa

Fiziki Nasazlığı Olan Flash Kartda Məlumat Bərpası

Fiziki nasazlığı olan flash kart daxili məlumatların bərpası adətən daxili yaddaş çipinin çıxarılmasını və saxlanılan məlumatlara daxil olmaq və bərpa etmək üçün lehimləmə üsullarından istifadə etməyi tələb edir. Belə bir halda qiymətli ailə fotoşəkillərini, vacib iş sənədlərini və ya dəyərli akademik işləri itirmək qorxusu danılmazdır. USB flash disklərin möhkəm və davamlı olması, köhnəlmədən ağır istifadəyə…