Yedəkləmə və Arxiv Anlayışı

Yedəkləmə və Arxiv

Yedəkləmə və Arxiv – bu iki termin tez-tez məlumatların saxlanması və axtarışı sahəsində bir-birini əvəz etmək üçün istifadə olunur, lakin onlar fərqli mənaları daşıyır və fərqli məqsədlərə xidmət edirlər. Yedəkləmə və arxiv arasındakı fərqi başa düşmək bütün ölçülü müəssisələr üçün çox vacibdir, çünki hər biri hərtərəfli məlumat idarəetmə strategiyasında unikal rol oynayır. Yedəkləmə və arxiv…