Məlumatların Xarici Sərt Diskə Köçürülməsi

Hansı Tezlikdə Ehtiyat Nüsxəsi Çıxarılmalıdır? 

Məlumat fiziki şəxslərin və müəssisələrin sahib olduğu ən qiymətli aktivlərdən biridir. Şəxsi fotoşəkillərdən və sənədlərdən tutmuş kritik biznes məlumatlarına qədər məlumat itkisi fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər. Buna görə də, məlumatların birdəfəlik itirilməsinin qarşısını almaq üçün mütəmadi olaraq ehtiyat nüsxəsi çıxarmaq vacibdir.  Bəs məlumatların ehtiyat nüsxəsi hansı aralıqda çıxarılmalıdır? Bu yazıda biz individual və ya…