Uğursuz Serverdən RAID 5 Məlumat Bərpası

Bu yaxınlarda biz Dell PowerEdge R720 Serverindən götürülmüş üç üzvlü diskləri olan RAID 5 massiv qutusu müayinə üçün qəbul etdik. İT texniki təsvir etdi ki, 3 üzvdən ikisi uğursuz olub və server məntiqi həcmi yaratmaq üçün kifayət qədər üzvləri aşkar edə bilməyib. Əldə etməli olduğumuz ən vacib məlumat Quickbooks verilənlər bazası və paylaşılan fayl serveridir.…